Participatiewet

De Participatiewet is sinds januari 2015 van kracht. De Participatiewet is in plaats gekomen voor de Wet Werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Voortaan is er dus één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Hierbij staan mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt centraal.

De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

 

De banenafspraak

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak grotere moeite een baan te vinden. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met elkaar in het sociaal akkoord afgesproken om tot 2026 landelijk 125.000 nieuwe reguliere werkplekken te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. 100.000 banen bij bedrijven in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid. Dit is de banenafspraak.

Onderstaand filmpje geeft in enkele minuten een heldere uitleg over de werking van de Participatiewet en de Banenafspraak

Aan de slag met de Banenafspraak

Hoe ga ik als organisatie invulling geven aan de banenafspraak? Hoe weet ik nu of een sollicitant een arbeidsbeperking heeft en past binnen het functieprofiel? Van welke subsidies kan ik gebruik maken en hoe nu verder als ik iemand vanuit de banenafspraak heb aangenomen? Talloze vragen die spelen als u aan de slag gaat met de banenafspraak.

Hierbij is het goed te weten dat u er niet alleen voor staat.

Het WSP kan u helpen om te onderzoeken waar in uw bedrijf geschikte taken zijn voor medewerkers met een arbeidsbeperking. WSP ondersteunt u met tools, werving, selectie en aanvraag van subsidies.
Onze adviseurs zijn snel inzetbaar en onze ondersteuning is geheel kosteloos.

Adviesgesprek aanvragen?

Wilt u meer weten om invulling te geven aan de Banenafspraak. Neem dan contact met ons op.