Bedrijfsscan

Een bedrijfsscan geeft u inzicht en praktische handvaten welke mogelijkheden er binnen uw organisatie zijn om mensen met een arbeidsbeperking en lager gekwalificeerd personeel  aan het werk te helpen. De scan wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige.

Door middel van een bedrijfsscan worden werkprocessen en bijbehorende functies en taken onderzocht. Eenvoudige taken worden uit functies gehaald en ondergebracht in een nieuwe functie die voldoet aan de mogelijkheden van lager gekwalificeerd personeel en de wensen van de werkgever. De achterliggende gedachte is om hoger gekwalificeerde medewerkers te ontlasten van eenvoudige werkzaamheden en om meer banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt functiecreatie genoemd.

Er zijn verschillende methodieken voor functiecreatie. We kunnen de volgende onderscheiden:

- Jobcarving: Bij jobcarving worden taken van bestaande functies afgesplitst ten behoeve van werk voor een individuele medewerker met beperkingen. Deze methode is gericht op het creëren van een specifieke functie die afgestemd is op de mogelijkheden van een persoon met beperkingen.

- Jobcrafting: Dit is een methode waarbij medewerkers veelal op eigen initiatief hun werk zo ontwerpen en aanpassen dat hun ambities, interesses en capaciteiten beter tot hun recht komen, waardoor de motivatie, inzetbaarheid en duurzaamheid van de arbeidsdeelname vergroot worden. Dit levert echter niet direct nieuwe plaatsen op voor mensen met een arbeidsbeperking.

- (Structurele) functiecreatie: bij deze methodiek wordt niet uitgegaan van de individuele medewerker maar worden de bedrijfsprocessen bij een werkgever geanalyseerd om te onderzoeken of een andere indeling van de werkzaamheden mogelijk is. Jobcrafting en jobcarving kunnen hier dan onderdeel van worden.

De bevindingen van de bedrijfsscan worden weergegeven in een rapport. Dit rapport wordt met u besproken. Tijdens het gesprek doet de arbeidsdeskundige aanbevelingen en kunnen praktische handvatten gegeven worden hoe deze nieuwe functie in de organisatie geïmplementeerd kan worden.

Bedrijfsscan laten uitvoeren

Een bedrijfsscan helpt u als ondernemer uw personeel efficiënter in te zetten en een steentje bij te dragen aan het sociaal akkoord. Voor deze bedrijfsscan worden geen kosten in rekening gebracht.


Wilt u een bedrijfsscan laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.